ข่าวสารและกิจกรรม

เสวนาวิชาการหัวข้อ สถานการณ์กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการหัวข้อ “สถานการณ์กฎหมายเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ” ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. (ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”)

วิทยากร ได้แก่
ศ. ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ อดีตอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มธ.
คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
ผศ. ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มธ.