ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปตำรวจ ต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปตำรวจ ต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม”

📌วิทยากร
– ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– นายสมชาย หอมลออ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
– พ.ต.อ.ดร. มานะ เผาะช่วย เลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวน

📌ผู้ดำเนินรายการ
– ผู้แทนนักศึกษา

📌 จัดการเสวนาโดยนักศึกษาปริญญาโท วิชากฎหมายการบริหารงานยุติธรรม

🗓 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
🕐 เวลา 09.00 – 12.30 น.

📺 รับชมทาง Facebook Live ที่เพจ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์