ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

📅 ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

📌 รายละเอียดกิจกรรม

วัน : จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564

เวลา : 13.00-16.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : ระบบ Cisco Webex Meetings และเฟซบุ๊กไลฟ์ทางเพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

กิจกรรม : เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “วิพากษ์ศาลรัฐธรรมนูญคดีสมรสกับความหลากหลายทางเพศ”

—————————————————–

วัน : พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

เวลา : 13.00-16.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : เฟซบุ๊กไลฟ์ทางเพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

กิจกรรม : เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Climate Change ภาวะโลกรวน ปัญหาที่ถูกลืม..?”

—————————————————–

วัน : พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

เวลา : 20.00-22.00 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : เฟซบุ๊กไลฟ์ทางเพจ “ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

กิจกรรม : เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ระหว่างรอ “สมรสเท่าเทียม” กฎหมายไทยให้อะไรกับ LGBTQ+ บ้าง?”