ประกาศ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้องกิจกรรมนักศึกษา และห้องคอมพิวเตอร์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา (ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง) จะเปิดทำการตามปกติ โดยขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ

📢📢ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องสมุด ห้องอ่านหนังสือ ห้องกิจกรรมนักศึกษา และห้องคอมพิวเตอร์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา (ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง) จะเปิดทำการตามปกติ โดยขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการใส่หน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ