ประกาศ

ประกาศผลคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารประเภท กาแฟ/เครื่องดื่ม อาหารว่าง 1 ร้าน และอาหารจานด่วน (Fast Food) จำนวน 1 ร้าน บริเวณซุ้มด้านข้างอาคารคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดผลการคัดเลือกได้ที่ : https://bit.ly/3oWO2ct