ประกาศ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ณ ศูนย์รังสิต ดาวน์โหลดได้ที่ รายชื่อผู้สอบวิชาเฉพาะ ณ ศูนย์รังสิต

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ณ ศูนย์ลำปาง ดาวน์โหลดได้ที่ รายชื่อผู้สอบวิชาเฉพาะ ณ ศูนย์ลำปาง

ลิงก์สำหรับกรอกข้อมูล “เอกสารรับรองข้อมูลของผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔” เข้าถึงได้ที่ https://forms.gle/mzUjpuqiSaVxKppw5