ประกาศแจ้งเกี่ยวกับโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

เริ่มฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2565 สำหรับหนังสือส่งตัวทางศูนย์นิติศาสตร์จะจัดส่งให้กับหน่วยงานเอง ส่วนนักศึกษาที่ไม่สามารถเริ่มฝึกงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้ให้แจ้งเหตุผลมายังศูนย์นิติศาสตร์พร้อมระบุวันที่สะดวกเริ่มฝึกงาน เพื่อทางศูนย์นิติศาสตร์จะได้ทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป ตลอดการฝึกงานให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพตามที่หน่วยงานกำหนด หากนักศึกษายังไม่มีสถานที่ที่ฝึกงาน หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกงานสามารถสอบถามมาได้ที่ email : tulawinternship@gmail.com

Share