ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

Share
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดการรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/3GjRlR3 ข้อมูลแผนการศึกษาปริญญาตรี ภาคบัณฑิต ดาวน์โหลดได้ที่ :  https://bit.ly/3omN8Gf ขั้นตอน และวิธีการสมัคร : https://bit.ly/3pSSWIc

Share
ขยายเวลากรอกแบบและส่งผลตรวจ ATK สำหรับผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์รังสิต

ขยายเวลากรอกแบบและส่งผลตรวจ ATK สำหรับผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์รังสิต

Share
ประกาศเวลาในการอนุญาตให้เข้าห้องสอบและออกจากห้องสอบสำหรับการสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศเวลาในการอนุญาตให้เข้าห้องสอบและออกจากห้องสอบสำหรับการสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

Share