ข่าวสารและกิจกรรม, โครงการอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3”

  โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 3” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 10 มีนาคม 2564 ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ เวลา 17.30-20.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดโครงการอบรม: http://letec.law.tu.ac.th/?p=1047 สมัครอบรมที่: https://forms.gle/ds8Af5p4Lv12PxFj7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @leteclawtu Tel: 02-613-2139 Email: letec@tu.ac.th

Read more

ข่าวสารและกิจกรรม, โครงการอบรม

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10”

โครงการอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 10” เปิดรับสมัครแล้ว อบรมระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2564 โดยอบรมทุกวันจันทร์ วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดโครงการอบรม: http://letec.law.tu.ac.th/?p=1056 สมัครอบรมที่: https://forms.gle/odxAXbTHJiXMvHvr5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line: @leteclawtu Tel: 02-613-2139 Email: letec@tu.ac.th

Read more

โครงการอบรม

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ [TDE (Thammasat Digital Evidence)] รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์   หัวข้อการอบรม 1. หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน การรับฟัง การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 2. การเตรียมการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่างๆ 3. การแสวงหาพยานหลักฐานจากเงินสกุลดิจิตัล (Digital Coin) และระบบ NDID การยืนยันตัวตน 4. วิธีการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Google Platform และ iTools 5. การใช้โปรแกรมเจาะระบบคอมพิวเตอร์ หรือ Facebook เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 6. การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อรวบรวมพยานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีแพ่งและคดีอาญา ผ่านทาง Mobile , Computer, Social Media, Cloud และ...

Read more