ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม)

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำท่าพระจันทร์

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ และบัญชีสำรอง

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ และบัญชีสำรอง 1. นายณัฐ จินตพิทักษ์กุล 2. นายพิชิต พิภพทรรศนีย์ สำรอง 3. นางสาวพีรศรี สุราราษฎร์ สำรอง 4. นางสาวฉัตรฑริกา นภาธนาพงศ์ สำรอง ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศได้ที่ ประกาศผลคัดเลือกทนายความ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำศูนย์รังสิต

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำศูนย์รังสิต

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำท่าพระจันทร์

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งทนายความ

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งทนายความ

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

คณะนิติศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ 3 อัตรา

1. คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครนักวิชาการพัสดุ ประจำท่าพระจันทร์ 2. คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำท่าพระจันทร์ 3. คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำรังสิต

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ ประจำท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ (เพิ่มเติม)

Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ ประจำท่าพระจันทร์

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ทนายความ  

Read more