ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลอุทธณ์คดีชำนัญพิเศษ จึงจัดโครงการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุธรณ์ชำนัญพิเศษ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ศาลอุธรณ์ชำนัญพิเศษ

เพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันโครงการดังกล่าว ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายเข้าร่วมการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุธรณ์ชำนัญพิเศษ โดยจะคัดเลือกเพียง 1 ทีมจากผู้สมัครทั้งหมด เพื่อเป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
– เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทุกศูนย์การศึกษา
– สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน และศึกษาอยู่ในระดับชั้นหรือหลักสูตรที่ต่างกันได้

กำหนดการรับสมัครตัวแทนคณะนิติศาสตร์
– วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 – วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
– ดาวน์โหลดโจทย์คำถามสำหรับคัดเลือกได้ที่ ข้อสอบมูทศาลชำนัญพิเศษ
– กรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI95qLqmfb9E5A51YKf5Ym-DIUT5TUNotAQpdnl0gs8w8H_A/viewform?usp=sf_link

กำหนดการแข่งขันของศาลศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

  • วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จับสลากประกบคู่และจับฉลากเป็นฝ่ายโจทก์หรือจำเลย พร้อมได้รับโจทก์การแข่งขัน
  • วันที่ 5 สิงหาคม 2564
  • เวลา 9.00 – 9.30 น. บรรยายพิเศษ
  • เวลา 9.30 – 16.30 น แข่งขัน พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล

ขอบเขตการแข่งขัน
– กฎหมายในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ แผนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และแผนกคดีแรงงาน
– ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประปวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
– รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก หรือไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก คณะนิติศาสตร์จะคัดเลือกตัวแทนจากผู้ชนะเลิศหรือรองชนะเลิศ (ตามลำดับรางวัล) จากการแข่งขันการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– Email: tulawcenter@gmail.com
– Facebook Page: ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์