ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำประกันคุ้มครองอันเกิดจากติดเชื้อโควิด-19 และการแพ้วัคซีนโควิด ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกคน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำประกันคุ้มครองอันเกิดจากติดเชื้อโควิด-19 และการแพ้วัคซีนโควิด ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกคน (โปรดดูเงื่อนไขการคุ้มครองจากเอกสารตามเอกสารด้านล่าง)

ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ https://bit.ly/3eutq5M ภายในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองโดยเร็วที่สุด

สำหรับนักศึกษาที่มีกรมธรรม์กับบริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อยู่แล้ว จะได้รับการคุ้มครองจากรมธรรม์เดียวเท่านั้น