ข่าวสารและกิจกรรม

กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิตและหลักสูตรนานาชาติ

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม

ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิตและหลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 16 กลุ่ม ดังนี้

1. MC of Law TU

เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิธีกรแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพิธีกรนั้นคือผู้ที่มีความสนใจ เเละมีความสามารถในการกล้าเเสดงออกที่จะพูดต่อหน้าผู้คนอีกทั้งผู้ที่มีใจรักในการเป็นพิธีกร จากทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ท่าพระจันทร์ หากน้อง ๆ สนใจไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องมีความสามารถในการเป็นพิธีกรมาก่อนเพราะพวกเราจะช่วยสอนน้อง ๆ ในการเป็นพิธีกรเเห่งคณะนิติศาสตร์นั้นเอง โดยกลุ่มกิจกรรมของเราทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเปิดประตูสู่คณะนิติศาสตร์ หรือ ค่ายพรีแคมป์ หรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่จัดโดยกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมวันแรกพบ, กิจกรรมวันรับเพื่อนใหม่, กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะนิติศาสตร์, กิจกรรม Back to school กิจกรรมนิติสัมพันธ์สามศูนย์ และอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังได้ร่วมทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมนิติสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์อีกด้วย ซึ่งในการทำงานจะเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะในการพูดอีกทั้งการทำงานร่วมกับผู้อื่น

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร

2. LAW-TU FOOTBALL CLUB

กลุ่มกิจกรรม LAW-TUFC เป็นกลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอล โดยกลุ่มกิจกรรมของพวกเรามีขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทางด้านกีฬาฟุตบอล ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและเเข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก หรือ จะแค่เล่นฟุตบอลเพื่อสุขภาพ น้อง ๆ ก็สามารถมาร่วมสนุกกับพวกเราได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเตะบอลเก่งก็ได้ เพราะจุดประสงค์ของกลุ่มกิจกรรมเรามีเพื่อสานสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ขอเชิญน้อง ๆ ปี 1 มาร่วมสานต่อความยิ่งใหญ่กับพวกเรา #lawtufc63

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กิตติภพ วังคำ

3. Moot Court หรือ TIMS

กลุ่มกิจกรรม TIMS หรือ Thammasat International Moot Society มีภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งนักศึกษาไปแข่งขันว่าความในศาลจำลอง (Moot Court) ซึ่งทดสอบความรู้และทักษะกฎหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ กิจกรรมของเรานั้นประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมด้านทักษะกฎหมาย การจัดการแข่งขันว่าความในศาลจำลองรอบภายในคณะ (Internal Moot) การจัดเสวนาต่าง ๆ เป็นต้น โดยในหนึ่งปีการศึกษาจะมีรายการ Moot Court มากมายในนานาประเทศ ซึ่งในแต่ละรายการนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้สร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายในหลากหลายรายการทุกปี

หากท่านสนใจในการพัฒนาตนเองในด้านการใช้ภาษา ด้านการสื่อสาร การค้นคว้าเอกสารการปรับใช้ความรู้กฎหมายในสถานการณ์จริงและต้องการไปแข่งขันว่าผ่านไหมศาลจำลองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ก็อยากจะชวนมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว TIMS ของเรากัน

FB: Thammasat International Moot Society

IG: tims_tu

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน และ อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

4. ค่ายเทียน

“เราทุกคนล้วนมีปัญหาและทุกปัญหาย่อมมีทางออก เมื่อปัญญาและความสุขเกิดขึ้นได้จากภายในตนเอง”

ค่ายเทียนเป็นกลุ่มกิจกรรมที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักใหญ่สองประการ คือการสร้างเสริมคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายที่ดี กล่าวคือ เป็นนักกฎหมายที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้กลุ่มกิจกรรมค่ายเทียนยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการที่นักศึกษาต้องรับมือกับปัญหาในด้านต่าง ๆ จนส่งผลร้ายต่อสุขภาพและการใช้ชีวิต ค่ายเทียนจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะนำนักศึกษาได้ไปพักผ่อนจิตใจท่ามกลางความสงบและได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ตัวกิจกรรมมีความยืดหยุ่นและค่ายนี้เปิดรับนักศึกษาทุกศาสนา

FB : กลุ่มเทียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล

5. โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ หรือ ค.พ.น.

เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ทางกฎหมายต่อประชาชนเป็นหลัก ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับศูนย์นิติศาสตร์ในการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน หรือ การจัดกิจกรรมเสวนา หรืออภิปรายทางวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือ การศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานราชการ

ถ้าเพื่อนใหม่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ค.พ.น สามารถติดตามเเละอัพเดตข้อมูลข่าวสารก่อนใครได้ทางเพจ Facebook : โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.)

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

6. ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติหรือ กศป. และ ค่ายวันเด็ก (ค่ายเผยแพร่กฎหมายและชุมชนสัมพันธ์)

ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติหรือ กศป. เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนและเตรียมความพร้อม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคือนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วม อาทิ ทักษะการกล้าแสดงออก ทักษะการพูด ทักษะการคิด ทักษะการประยุกต์ใช้กฎหมายที่ได้เล่าเรียนมาเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะ ความสามารถในเรื่องของการใช้กฎหมาย โดยกิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็นรากฐานส่วนหนึ่งอันสำคัญ ที่จะนำไปสู่การเป็นนักกฏหมายที่มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยความมุ่งหวังสูงสุดของการจัดกิจกรรมนี้คือการมุ่งหวังที่จะ “สร้าง”ทัศนคติในการที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดี ในฐานะเยาวชนกฎหมายอันจะเป็นรากฐานสำคัญของสังคมต่อไป

ค่ายวันเด็ก (ค่ายเผยแพร่กฎหมายและชุมชนสัมพันธ์)  เป็นค่ายที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาสภาพโรงเรียนในชนบท หลังจากที่เกิดค่ายพัฒนานักศึกษากฎหมายในค่ายกศป.แล้ว เมื่อมีค่ายสร้างคน ก็เกิดกลุ่มกิจกรรมที่ให้คนได้สร้างค่าย ค่ายวันเด็กจึงเป็นการสร้างทักษะในการเรียนรู้ “คน” ให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกร่วมค่าย ชีวิตของชาวบ้านในชุมชน จนไปถึง เด็กตัวเล็ก ๆ ที่เป็นสะพานทอดให้เราเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยการออกแบบค่ายของนักศึกษากฎหมายร่วมกับศิษย์เก่า ผ่านรูปแบบการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับและได้สัมผัสถึงความสุขของการได้ให้อย่างแท้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี (กศป.) / อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน (ค่ายวันเด็ก)

7. ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ โดยเราจะไปออกค่ายที่หมู่บ้านที่มีความขาดแคลนไปซ่อมแซมปรับปรุงหรือสร้างสิ่งต่าง ๆ ทั้งในบริเวณโรงเรียนและในบริเวณชุมชน นอกจากนั้นเรายังช่วยเหลือให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในส่วนที่ชาวบ้านประสบปัญหา และสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชน ได้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนซึ่งคุณอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อน สิ่งนี้นับเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยที่นักกฎหมายอย่างเรา ๆ ควรจะทำความเข้าใจจากประสบการณ์ของตนเอง

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ต่อพงศ์  กิตติยานุพงศ์

8. Pre-Camp

กลุ่มกิจกรรมค่าย Pre-Camp คือ ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ น้องม.ปลายที่สนใจคณะนิติศาสตร์หรือกำลังค้นหาตัวเองอยู่ ซึ่งภายในค่ายมีกิจกรรมที่สนุกสนานและควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิชาการมากมาย โดยน้องสามารถมาร่วมกับค่ายของเราได้ผ่านการเป็นพี่เลี้ยงซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นได้แค่ปี 1 เท่านั้นพวกเราอยากชวนน้อง ๆ ปี 1 ทุกคนพกความมั่นใจและกล้าแสดงออก แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับค่าย Pre-camp ของเรา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ศุภวิช สิริกาญจน

9. ALSA Thammasat

กลุ่มกิจกรม ALSA Thammasat University (Asian Law Students’ Association) ทำหน้าที่เป็นหนึ่งใน Local Chapters ของประเทศไทย มีจุดประสงค์ในการช่วยส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษากฎหมายพัฒนาความรู้และความสามารถในด้านกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากลภายในทวีปเอเชียรวม 16 ประเทศ โดยกลุ่มกิจกรรมจะจัดการสนทนา และเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านกฎหมาย และประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมของ ALSA เช่น ALSA Academic Visit, ALSA Law Firm Open House และ ALSA Intern Guide และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายของนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และ อ.กิตติภพ วังคำ

10. กลุ่มกิจกรรมทูตรพีแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทูตรพี เปรียบเสมือนตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหน้าที่ของทูตรพีนั้นจะมีทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการออกไปแนะแนวการศึกษา หรือประชาสัมพันธ์งานวันรพีตามโรงเรียนต่าง ๆ อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับอาจารย์และคณะบดีในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น พิธีวันไหว้ครู และนอกจากนี้ทูตรพียังได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนักศึกษาในการอัญเชิญป้ายนามมหาวิทยาลัยเนื่องในวันรพีอีกด้วย

ทั้งนี้น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราครอบครัวทูตรพี สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครได้ที่

เพจ facebook ทูตรพีแห่งคณะนิติศาสตร์

หรือ ig : raphiambassader

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรากันนะคะ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.สุประวีณ์ อาสนศักดิ์

11. คณะกรรมการบริหารงานรพี (Raphi Committee)

คณะกรรมการบริหารงานรพี เป็นกลุ่มกิจกรรมอันมีหน้าที่จัดกิจกรรมงานรพีพิธีการเนื่องในวันรพีที่ 7 สิงหาคมของทุกปี และงานรพีวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คอยสร้างเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามพันธกิจแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการฝึกทักษะการทำงาน การวางแผน การแก้ปัญหาและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น อันเป็นทักษะที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา งานรพีวิชาการจะถูกจัดขึ้นเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักเรียน และบุคคลภายนอก สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างนักกฎหมายและประชาชน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ลานน้ำชาปัญญาชน นิทรรศการการเมือง เสวนาวิชาการ ศาลจำลอง แนะแนวการศึกษาและอาชีพ การโต้วาที และการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดงานรพีวิชาการในรูปแบบเดิมนั้นเผชิญกับข้อจำกัดและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิกฤตสถานการณ์ โดยงานรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ จะถูกจัดขึ้นทาง Online Platform ซึ่งมีผลดีคือ ทำให้การติดตามและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ยังคงเป็นไปได้และสะดวกสบายมากขึ้น ภายใต้มาตรการ Social distancing โดยยังคงไว้ซึ่งสาระสำคัญแห่งกิจกรรมรพีวิชาการไว้ทั้งปวง ฉะนั้น ทุกท่านสามารถเข้าร่วมและติดตามการจัดกิจกรรมรพีวิชาการได้ตลอดปีการศึกษาเลยนั่นเอง

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารงานรพี ขอฝากกลุ่มกิจกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่าน และขอให้ไว้ซึ่งคำมั่นว่า “เรา คณะกรรมการบริหารงานรพี” จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมของเราให้สอดคล้องกับพันธกิจแห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.อานนท์ มาเม้า

12. ศาลจำลอง

ณ ศาลนี้ที่พักจิต

ณ ศาลนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่

ณ ศาลนี้เรามีสุขกว่าที่ใด

ณ ศาลนี้สายธารใจไหลสู่เรา

บัดนี้ ถึงเวลาแล้วครับ คุณผู้อ่านที่มีเกียรติทุกท่าน จะได้พบกับมิติแห่งความประทับใจจากกลุ่มกิจกรรมที่ใครเห็นต้องนั่งมองเพราะพวกเราคือ “กลุ่มกิจกรรมศาลจำลอง รพีวิชาการ” โดยกลุ่มกิจกรรมของเราเป็นส่วนหนึ่งของงานวันรพีวิชาการ ซึ่งเรามีการแสดงบทบาทสมมติเพื่อจำลองการพิจารณาของศาล เพื่อให้นักเรียนหรือบุคคลภายนอกได้เข้าใจถึงตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลภายในศาล และกระบวนการพิจารณาคดีในศาล

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศาลจำลอง เพื่อเรียนรู้การทำหน้าที่ในบทบาทเสมือนจริงของบุคคลในศาล และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆของตัวเอง

น้อง ๆ คนไหนกำลัง

มองป่า🌳 มองเขา🏔️

ตอนนี้หันมามองพวกเรามั่งก็ได้นาจาาา

ติดตามการรับสมัครของพวกเราได้ที่

FB: lawtu-mootcourt – ศาลจําลอง รพีวิชาการ

IG: lawtumootcourt

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.อานนท์ มาเม้า

13. นิติวิชาการ

กลุ่มนิติวิชาการ เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการในคณะโดยมีนักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อให้กิจกรรมวิชาการในคณะมีความหลากหลายและตอบสนองความสนใจของนักศึกษา

กิจกรรมที่กลุ่มนิติวิชาการจัดเป็นประจำคืองานเสวนา ซึ่งเมื่อได้ยินคำนี้แล้วหลายคนจะนึกถึงงานเสวนาวิชาการ แต่จริง ๆ แล้วงานเสวนาที่กลุ่มนิติวิชาการจัดนั้นมีทั้งงานเสวนาวิชาการ ซึ่งมีทั้งประเด็นปัญหาในสังคมในมุมมองต่าง ๆ มาจับกับหลักกฎหมายเพื่อค้นหาคำตอบและแนวทางแก้ปัญหา โดยอาจจะเป็นการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยอธิบาย หรือเป็นการพูดคุยกันระหว่างนักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ นอกจากนี้ยังมีงานเสวนาไม่วิชาการในชื่องาน “นั่งทอล์กนอกประมวล” ที่จะนำประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจนอกเหนือจากประเด็นทางกฎหมาย มีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเป็นการเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่เพื่อให้รุ่นน้องมองเห็นแนวทางในการเรียน การใช้ชีวิต และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้กลุ่มนิติวิชาการยังช่วยเหลือทางคณะในการตั้งคณะกรรมการประสานงานผู้ช่วยสอน วิชา น.160 (คปผ.) เพื่อดูแล ติดตาม และประสานงานผู้ช่วยสอนในวิชา น.160 ซึ่งเป็นวิชาที่ฝึกทักษะและให้คำแนะนำนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเขียนเชิงกฎหมาย ในการเขียนข้อสอบกฎหมายและการเขียนงานวิชาการทางกฎหมาย เพื่อให้การทำงานของผู้ช่วยสอนทุกคนเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สุด

หากคุณเป็นคนที่ชอบตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งประเด็นทางวิชาการและไม่วิชาการ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการหาคำตอบเหล่านั้น รวมไปถึงต้องการมาพบปะกับเพื่อนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กันในสังคมคณะนิติศาสตร์ ก็ขอเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิติวิชาการ

ติดตามรายละเอียดงานต่าง ๆ และการเปิดรับสมัครได้ที่ FB page กลุ่มนิติวิชาการ – Law TU Academic Assistance Center

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ศุภวิช สิริกาญจน

14. LAW TU BAND

Law TU Band คือชมรมดนตรีประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นชมรมสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านดนตรี มีการรวมตัวกันซ้อมดนตรีเพื่อไปแสดงงานต่างๆภายในคณะ บรรยากาศภายในชมรมจะสบายๆ เพราะเรามีจุดประสงค์เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการอ่านหนังสือและสร้างความสนุกสนาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี อีกทั้งยังมุ่งเน้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชมรมอีกด้วย

สำหรับน้องๆที่สนใจและอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมของเรา สามารถติดตามรายละเอียดและวันเวลาของวัน Firstmeet และ Audition ผ่าน Facebook : Law TU Band ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้!!

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์

15. Law TU Cheerleader

กลุ่มกิจกรรมผู้นำเชียร์คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้นำเชียร์และคอยสร้างสีสันในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ อีกทั้งยังคอยสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับต่างคณะรวมไปถึงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวผู้นำเชียร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสามารถติดตามข้อมูลการ workshop และ รายละเอียดการออดิชั่นได้ทาง

FB : cheerleader, Thammasat Law school

IG : Lawtucheerleader

หรือสามารถแสกน QRcode เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.กิตติภพ วังคำ

16. Thammasat Pro Bono Society

Under supervision of Faculty of Law (International LL.B. Program), Thammasat University, Thammasat Pro Bono Society is a student-run organization that provides legal advice and is committed to promote Pro Bono culture in Thailand.

As reported by Latham & Watkins LLP in 2012, Thailand has a relatively low level of Pro bono activity where only a small number of lawyers in the private sector volunteer their time to Pro bono projects. As a result, there is an undeniable and explicit necessity to contribute to the existing legal aid mechanisms in the country. By encouraging current students to take an interest in Pro bono activities, the Pro Bono Society under the supervision of International LL.B. Program (Faculty of Law, Thammasat University) aims to give rise to a generation of individuals in the legal profession that actively seek to contribute their skills and knowledge to the Thai community at large.

Under the guidance of our Faculty Advisor, Thammasat Pro Bono Society is continuously growing in size, kickstarting numerous projects and establishing our footprint in Thailand’s legal community along the way.

FB: https://www.facebook.com/tuprobonosociety/

Current Advisor : Dr. Pananya Larbprasertporn

(เพิ่มเติม)

17. LAW TU BC (บาสเกตบอล)

กลุ่มกิจกรรม LAW TU BC เป็นกลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งกลุ่มกิจกรรมนี้ มีจุดประสงค์ที่ส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลและจัดแข่งในรายการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ที่มีความสนใจในกีฬาบาสเกตบอล แม้จะไม่มีความสามารถเล่นกีฬานี้หรือไม่ค่อยเก่งในกีฬานี้แต่มีความสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เพราะกลุ่มกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายหลักในการกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีของนักศึกษา

ขอเชิญรุ่นน้องปี 1ที่มีความสนใจและรักในกีฬาบาสเกตบอลมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว LAW TU BC ของพวกเรา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง