• สุขภาพและความสุข ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/healthandhappiness/

  • โครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness) ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/lawtuhealthwellness