ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

“โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน”

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ จัดทำ “โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน” ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนทั่วไปทางระบบออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ หรือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกรายละเอียดปัญหาหนี้สินของท่านได้ตาม QR Code หรือตามลิงก์  ต่อไป https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecFA6jb88kpaTTdDyc5KgdU6IqWuRDI-__EbRVOo3sutWJkg/viewform

หมายเหตุ

– ศูนย์นิติศาสตร์ และมูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ อาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการนี้เท่านั้น

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม lawcenter@tu.ac.th