ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/34L5J57

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ http://www.admission.law.tu.ac.th/