ประกาศ

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มบริเวณซุ้มด้านข้างอาคารคณะนิติศาสตร์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่