ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

แบบฟอร์มกรอก E-mail สำหรับนักศึกษานอกคณะที่จดทะเบียนเรียนวิชาคณะนิติศาสตร์ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มกรอก E-mail สำหรับนักศึกษานอกคณะที่จดทะเบียนเรียนวิชาคณะนิติศาสตร์ ในภาค 2 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ ด้วยคณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนในภาค 2/2563 แบบออน์ไลน์ และได้สร้าง Google Classroom แต่ละวิชา เพื่อให้นักศึกษาที่่จดทะเบียนสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรยาย และเอกสารประกอบการบรรยายต่างๆ ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ เพื่อคณะฯจะได้ดำเนินการกรอกอีเมลของท่านเข้า Google Classroom ที่ท่านได้จดทะเบียนไว้

คลิกที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceiV1EM3cqf5B3MUrVGkQX2i3VUi9ZHmiev9zVEbkVqnLMXA/viewform