ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูล ในบริบทการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ARTICLE 19 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและข้อมูล ในบริบทการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Amnasty International Thailand