ข่าวสารและกิจกรรม

สุขภาพและความสุข

สุขภาพและความสุข

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายและใจที่ดีที่มีต่อความสุขและความสำเร็จของนักศึกษา หนึ่งในนโยบายที่สำคัญของคณะนิติศาสตร์คือการใส่ใจและส่งเสริมสุขภาพและความสามารถของนักศึกษาในการเผชิญความท้าทายต่างๆ ทั้งด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัว งานบริการการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

เมื่อนักศึกษามีปัญหาสุขภาพกายหรือใจจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการสอบ –> ติดต่อ งานบริการการศึกษา

  • ศูนย์รังสิต (พี่อ้อย) โทร 026965113, 026965405 อีเมล niti_web@hotmail.com
  • ศูนย์ลำปาง (พี่เบส) โทร 054-237-981 (ต่อ 5383)
  • ท่าพระจันทร์ (พี่อัยย์) โทร 026132974

เมื่อนักศึกษาถูกคุกคามทางเพศหรือถูกทำร้ายร่างกาย –> ติดต่อ งานบริการการศึกษา

  • ศูนย์รังสิต (พี่อ้อย) โทร 026965113, 026965405 อีเมล niti_web@hotmail.com หรืออาจารย์ประจำหอ
  • ศูนย์ลำปาง (พี่เบส) โทร 054-237-981 (ต่อ 5383)
  • ท่าพระจันทร์ (พี่อัยย์) โทร 026132974

เมื่อนักศึกษาถูกเลือกปฏิบัติ –>  ติดต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและส่งเสริมความเสมอภาค

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่อื่น ๆ ได้ ดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่