ข่าวสารและกิจกรรม

[Legal Practice Workshop] ประสบการณ์ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ ณ สำนักงาน คำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ


ประสบการณ์ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ ณ สำนักงาน คำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ 

ถ่ายทอดประสบการณ์โดย (จากขวาไปซ้ายในภาพ) นายซูบาฮัน เจ๊ะมามะ นายลือสาย พลสังข์ นางสาววริศรา ตั้งศรีวงศ์ นางสาวปางวรรธน ชีพสาทิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์

สถานที่ฝึกงาน : สำนักงาน คำนวณ ชโลปถัมภ์ ทนายความ ตั้งอยู่ที่ 61 ถนนบูรณศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ระยะเวลาฝึกงาน : 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

จำนวนนักศึกษาฝึกงาน : นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน

รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงาน :

ลักษณะของการฝึกงานมีทั้งรูปแบบงานในสำนักงานฯและการออกนอกสถานที่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทนายความ

งานในสำนักงานฯ โดยทั่วไปจะเป็นงานเอกสาร จะเป็นแบ่งได้ 2 ลักษณะคือเอกสารทางกฎหมาย(ทั้งในศาลและนอกศาล) และการ research ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำคดี ซึ่งนักศึกษาฝึกงานจะได้รับมอบหมายให้ฝึกเขียนเอกสารต่าง ๆ และช่วยพี่ทนายเตรียมเอกสารสำหรับการฟ้องคดี นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามคดีและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายจะมีพี่ทนายคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเสมอ

ตัวอย่างงานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) หนังสือให้คำปรึกษากฎหมาย (MEMO) คำร้อง คำขอ คำแถลง บัญชีระบุพยาน หนังสือมอบอำนาจใบ แต่งทนาย พินัยกรรม บัญชีระบุพยาน เอกสารท้ายคำฟ้อง คำให้การหรือคำร้อง คำฟ้องแพ่ง ฯลฯ

สำนักงานฯ จะมีการตรวจงานทุกวันตอนเย็น ซึ่งจะมีทั้งงานของพี่ทนายและงานของนักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสได้เห็นการตรวจร่างเอกสารของพี่ทนายทุกคน โดยมีพี่ทนายปริญญาเป็นคนตรวจซึ่งจะแจกแจงให้เห็นส่วนที่ดีและไม่ดีให้พวกเราได้เห็นอย่างชัดเจน

สำหรับการออกนอกสถานที่นั้น มีทั้งการติดตามพี่ทนายไปศาลเพื่อว่าความในคดีต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งบางครั้งอาจมีการนอนค้างคืนที่ต่างจังหวัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนี้ยังไปสถานที่ต่าง ๆ เช่น ไปเก็บภาพสถานที่ที่พิพาทซึ่งจะนำมาเป็นเอกสารประกอบคำฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย หรือเลิกสัญญา ไปสำนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการจดทะเบียนหรือติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ไปสำนักงานเขตเพื่อคัดแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร สถานที่ตำรวจเพื่อไปประกันตัวลูกความ ฯลฯ

การมีโอกาสได้ติดตามท่านอาจารย์คำนวณ ชโลปถัมภ์ ซึ่งเป็นอดีตนายกสภาทนายความคนแรกของประเทศไทย ซึ่งการติดตามท่านอาจารย์จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบกับบุคคลที่มีความสำคัญในสายวิชาชีพกฎหมายหลายท่าน มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังการบรรยายหรือการประชุมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญเพราะท่านอาจารย์ถูกเชิญให้ไปเป็นประธานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สำคัญ

สวัสดิการ :

สำนักงานฯ จะเลี้ยงอาหารและขนมนักศึกษาฝึกงานดีมาก การันตีด้วยน้ำหนักก่อนเข้าฝึกและหลังฝึกได้เลย หากพี่ทนายมอบหมายให้ไปทำธุระนอกสถานที่ พี่ทนายก็จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางให้ รวมถึงสำนักงานฯ ยังมีการจัดทริปไปเที่ยวต่างจังหวัดกับนักศึกษาอีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกงาน :

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ทำให้ช่วงแรกของการฝึกงานเจ้าหน้าที่ศาลไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีในศาลได้เพราะเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี แต่พี่ทนายก็แก้ปัญหาโดยทุกครั้งที่ไปศาลให้นักศึกษาใส่ชุดสุภาพที่ไม่ใช่ชุดนักศึกษา และแบ่งไปครั้งละ 2 คนเพื่อจะได้มีจำนวนไม่มากจนเกินไป

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกงาน :

1. การเข้าใจลักษณะของวิชาชีพทนายความมากขึ้นว่ามีการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างไร พี่ทนายพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเอง สิ่งที่เป็นทางปฏิบัติให้นักศึกษาได้ทราบโดยเปิดเผย เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพได้อย่างแท้จริง

2. การวางตัวที่ดี เนื่องจากงานทนายความนั้นจะต้องมีการพบปะคนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวลูกความ คู่ความฝ่ายตรงข้าม ศาล อัยการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ฯลฯ การวางตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในวิชาชีพนี้

3. การเตรียมตัวที่ดี ทั้งในเรื่องของงานเอกสารทางสำนักงานฯ จะมีการตรวจร่างทุกครั้งจนกว่าจะได้ร่างที่สมบูรณ์ที่สุด จึงจะนำเอกสารนั้น ๆ ไปใช้จริง รวมถึงการนัดหมายจะต้องไปก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที

4. การทำงานเป็นทีม สำนักงานฯ จะทำงานร่วมกันเป็นทีมส่งผลให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพอย่างมาก

5. โอกาสในการได้พูดคุยกับนักกฎหมายในอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ทราบรูปแบบการทำงาน การวางตัวของแต่ละบทบาทที่ต่างกัน

6. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่ฝึกงานด้วยกัน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่ทนายในสำนักงานฯ ซึ่งจะคอยช่วยเหลือกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต