ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565  

📅 ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

📌 รายละเอียดกิจกรรม

วัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา : 9.30-12.30 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : Facebook Live ทางเพจ “ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

กิจกรรม : สัมมนาวิชาการหัวข้อ “7 ปี พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : ศักดิ์ศรี เสมอภาค เป็นธรรม?”️ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/39Wbi5W)

———————————

วัน :  วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา : 13.30-16.30 น.

สถานที่/ช่องทางการรับชม : Facebook Live ทางเพจ “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง”

กิจกรรม : เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “100 ปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : เส้นทางจากอดีตสู่ทิศทางแห่งอนาคต” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3NYNLjt)