ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว” โดยการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (น.723) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง LT.2 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

  • ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และวิทยากรร่วมถ่ายภาพกับผู้จัดงาน

  • ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนา

  • ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา

  • คุณธนากร เจือกุนทร นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ พิธีกร

  • คุณอัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ ผู้ดำเนินรายการ

  • อาจารย์ ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ร.ต.อ.วีระพงษ์ แนวคำดี รอง สว.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท ผู้แทนจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.)

  • คุณพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • ภาพบรรยากาศภายในงาน