ข่าวสารและกิจกรรม

Our Law Alumni Email No.8 Year 2 has been released!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดส่ง E-mail ฉบับที่ 8 ปีที่ 2 ถึงศิษย์เก่าที่ได้ลงทะเบียนรับ E-mail รายเดือนและ Thammasat Law Alumni E-Newsletter รายไตรมาส

ใน Email ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ มาแบ่งปันความรู้และชวนวิเคราะห์ประเด็นการทำประกันภัยทางธุรกิจที่มีชื่อเรียกว่า “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก” ในบทความเรื่อง ความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (ตอนที่1)

อ่านและดาวน์โหลดฟรี https://bit.ly/2RPB7w8

หากศิษย์เก่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง https://alumni.law.tu.ac.th/alumni/register เพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter ฉบับต่อไป คณะขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและรอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมบ้านของท่านเสมอ
ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน

*หมายเหตุ : ถ้าหากท่านได้ลงทะเบียนผ่าน Link : https://alumni.law.tu.ac.th/alumni/register แต่ไม่พบ E-mail ใน Inbox ของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งใน Spam Mail (Junk Mail) และสามารถเพิ่ม lawalumni@tu.ac.th ใน Contact List ของท่านเพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter จากเรา

#TULAWAlumni