ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คู่มือนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/3OuIakM

หรือดูผ่าน ebook online ได้ที่ : https://bit.ly/3PRSd4P