ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปผลการดำเนินรายการ “Law To U By TU LAW Centre” รายการเผยแพร่ความรู้กฎหมายโดยศูนย์นิติศาสตร์ฯ ตอนที่ 5

 

⚖️ศูนย์นิติศาสตร์ฯ ได้จัดทำรายการ “Law To U By TU LAW Centre” เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายออนไลน์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของวัตถุประสงค์ของโครงการได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/law-to-u-by-tu-law-centre-summary/) โดยใน EP.27 – EP.32 ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทรัพย์” รายละเอียด ดังนี้

📌EP.27-29 “สัญญาเช่าซื้อ” วิทยากรโดย ผศ.เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม
ดำเนินรายการโดย จิรภัทร ชนะสิทธิ์

รับชมได้ที่

📌EP.30-32 หัวข้อ “สัญญาเช่าทรัพย์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

รับชมได้ที่