ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ LAWTU Health & Wellness

ประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ LAWTU Health & Wellness

1. รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท
ได้แก่ นางสาววรัญญา พยันตา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์รังสิต

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 300 บาท
ได้แก่ นางสาวจุฑาภรรษ เกิดประสพสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศูนย์ลำปาง

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ได้รับเงินรางวัลจำนวน 200 บาท
ได้แก่ นางสาวณปภัช วรรณภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์รังสิต

ติดต่อรับรางวัล โดยแจ้งรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินรางวัลและประกาศนียบัตร ได้ที่ lawtuhealthwellness@gmail.com

กรุณาติดต่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2564