ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)  โครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness) ชิงเงินรางวัลรวม 1,500 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกศูนย์การศึกษา ทุกหลักสูตร
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 2 ชิ้นงาน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สามารถสื่อถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดูแลสุขภาวะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health & Wellness) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านการดูแลสุขภาวะโดยเฉพาะปัญหาความเครียดและซึมเศร้าอย่างจริงจัง
 2. ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ขนาด A4 ให้อยู่ในรูปไฟล์สกุล .png เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ page ของโครงการและสื่ออื่น ๆ
 3. ผลงานออกแบบต้องไม่มีสัญลักษณ์ใดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงาน
 4. ผลงานออกแบบต้องมาจากการออกแบบเองทั้งหมดและถูกต้องตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 5. มีคำบรรยายประกอบผลงานที่สื่อถึงแรงบันดาลใจ แนวคิด ความหมาย และระบุชื่อ นามสกุล และอีเมลของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 6. ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะตกเป็นลิขสิทธิ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อถูกนำไปใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับโครงการ

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ความสวยงาม และความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

กำหนดส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 เมษายน 2564
 2. ในช่องทางอีเมล lawtuhealthwellness@gmail.com ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564
  โดยให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แนบไฟล์คำบรรยายประกอบผลงาน และไฟล์ตราสัญลักษณ์
  พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดโลโก้โครงการ Law TU Health & Wellness”
 3. ทางโครงการจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 เมษายน 2564 ทาง law.tu.ac.th (วันและเวลาการประกาศผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 300 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 200 บาท

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อีเมล lawtuhealthwellness@gmail.com