ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์หลังสอบปลายภาค 2/63 หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19”

โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์หลังสอบปลายภาค 2/62
หัวข้อ “ทางเลือกวิชาชีพสายกฎหมายในสถานการณ์ Covid-19”

ร่วมพูดคุยเพื่อแนะแนววิชาชีพโดย

  • โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ (ที่ปรึกษากฎหมาย Fintech Startup)
  • พิทวัส พิชญ์ชานน (รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ปะนาเระ)
  • สกุลพงษ์ ตรีสมพงษ์ (นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ)
  • นันทวัฒน์ ทองช่วง (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)
  • วีรพจน์ ตลอดสุข (ทนายความอิสระ)

ดำเนินรายการโดย

  • กิตติภพ วังคำ (อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
เวลา 9.30-12.30 น.

ช่องทางการเข้าร่วมเสวนา มีสองช่องทางคือ Cisco WebEx Meetings และ Facebook Live ผ่านหน้าเพจ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ7JlWoDcpmREzgeCsxd31dbkK4gRGthBtBb5wJwNRYf0YPQ/viewform

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings จำเป็นต้องลงทะเบียน เนื่องจากจะส่งลิงก์การเข้าร่วมให้ทางอีเมลเท่านั้น