ข่าวสารและกิจกรรม

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย เรื่อง “L’indemnisation des accidents médicaux non fautifs en France et en Thailande” (การชดเชยความเสียหายทางการแพทย์โดยปราศจากความผิดในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย) (บรรยายเป็นภาษาไทย)

📣เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย เรื่อง “L’indemnisation des accidents médicaux non fautifs en France et en Thailande” (การชดเชยความเสียหายทางการแพทย์โดยปราศจากความผิดในประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย) (บรรยายเป็นภาษาไทย) ผ่านระบบ Cisco Webex

📌ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น.

👉สามารถเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3odfXDJ