ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)

**เปลี่ยนเป็นรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes7eX0q9Q59lwBeqPQGhCZSQzX1vEiSCHADH7louFltfDLvA/viewform?usp=sf_link

คุณสมบัติ
– นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (รวมถึงคณะอื่นที่มีสาขาวิชานิติศาสตร์ แต่มิได้เรียกว่าคณะนิติศาสตร์ด้วย) ทุกชั้นปี ทีมละ 2-3 คน

รูปแบบการแข่งขัน
– โจทย์เดียวตลอดการแข่งขัน
– ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งแถลงการณ์ย่อ (memo)
– คัดเลือก 16 ทีมเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรกจากคะแนน memo
– การตัดสินใช้ระบบเก็บคะแนน (ไม่ใช่ knock-out)

กำหนดการ
– ระยะเวลารับสมัคร จันทร์ 10 – จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564
– ปฐมนิเทศ อังคาร 8 มิถุนายน 2564 (แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกฎ กติกา ชี้แจงโจทย์ และแจกโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขัน)
– ส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ภายในวันศุกร์ 25 มิถุนายน 2564
– ประกาศผลทีมที่เข้ารอบเพื่อแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564
– แข่งขันรอบแรก อังคาร 13 – พุธ 14 กรกฎาคม 2564 (ขึ้นอยู่กับผลคะแนน memo และการจับฉลากแบ่งสาย)
– แข่งขันรอบรองชนะเลิศ อังคาร 20 กรกฎาคม 2564
– แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พุธ 21 กรกฎาคม 2564

สถานที่แข่งขัน
– แข่งขันแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco WebEx

รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 15,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 10,000 บาท
– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– Email: tulawcenter@gmail.com
– Facebook Page: ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์