ข่าวสารและกิจกรรม

เตรียมพบกับ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) เร็ว ๆ นี้

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)

จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัย

สถานที่แข่งขัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

  • ระยะเวลารับสมัคร จันทร์ 10 – จันทร์ 31 พฤษภาคม 64
  • ปฐมนิเทศและแจกโจทย์คำถาม อังคาร 8 มิถุนายน 2564
  • ส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ภายในศุกร์ 25 มิถุนายน 2564
  • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบเพื่อแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจา จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564
  • การแข่งขันรอบแรก อังคาร 13 – พุธ 14 กรกฎาคม 2564
  • การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ อังคาร 20 กรกฎาคม 2564
  • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พุธ 21 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครและการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้ ที่เว็บไซต์ www.law.tu.ac.th และ Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์