ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รอบชิงชนะเลิศ

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รอบชิงชนะเลิศ ทางระบบ Cisco Webex Meetings และถ่ายทอดสดทางระบบ Facebook Live รายละเอียดดังนี้

โจทก์ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประกอบด้วย นางสาว ปวีณาจิรัสย์ นักเทศน์ นางสาวสาริสา ชุติณบดินทร์ นางสาวธนาภรณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์นันทพล พุทธพงษ์


โจทก์ ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นาย จิรภัทร ชนะสิทธิ์ นางสาวนันทรัตน์ ขำตรี นายเชาวสุ วุฒิเกตุ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ รศ.อานนท์ มาเม้า

กรรมการตัดสิน ได้แก่ นายพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม นางสาววรกต เกษปรีชาสวัสดิ์ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด นายปิยวัฒน์ วิทูราภรณ์ ผู้แทนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์