ข่าวสารและกิจกรรม

คู่มือการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)

Moot Court 2021 Handout

ดาวน์โหลดได้ที่ Moot Court 2021 Handout – Revised