ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดการปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)

กำหนดการปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563  จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

📆วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564
🕐เวลา 09.30-12.30 น.
💻ทางระบบ Cisco WebEx Meetings

📌08.30 – 09.00 น. – เปิดห้องประชุม Cisco WebEx Meetings เพื่อเตรียมความพร้อม

📌09.00 – 09.30 น. – พิธีเปิด โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ประธานจัดการแข่งขันฯ

📌09.30 – 10.00 น. – บรรยายหัวข้อ “รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” โดย อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

📌10.30 – 11.00 น. – บรรยายหัวข้อ “การส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” ก่อนการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” โดย อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน

📌11.00 – 11.30 น. – บรรยายหัวข้อ “กฎกติกาการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และ อาจารย์กิตติภพ วังคำ

📌11.30 – 12.00 น. – บรรยายหัวข้อ “ข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับการแข่งขันในรูปแบบอออนไลน์” โดย อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร

📌12.00 – 12.30 น. – ตอบคำถามและข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ โดย คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

📌12.30 น. – พิธีปิด โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ประธานจัดการแข่งขันฯ

ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันฯ ทั้งหมดได้ที่ กำหนดการแข่งขันมูทคอร์ทระดับประเทศ ครั้งที่ 7