ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รางวัลรองชนะเลิศ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🏆การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)🏆

จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

🥈รางวัลรองชนะเลิศ🥈ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาชิกประกอบด้วย
📌เชาวสุ วุฒิเกตุ
📌จิรภัทร ชนะสิทธิ์
📌นันทรัตน์ ขำตรี

ขอแสดงความยินดี🎉🎉