ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รางวัลชมเชย ทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

🏆การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)🏆

จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

🥉รางวัลชมเชย🥉ทีมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาชิกประกอบด้วย
📌จิรภัทร พูนสวัสดิ์พงศ์
📌กฤษติกา ศรีเจริญ

ขอแสดงความยินดี🎉🎉