ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021) รางวัลชนะเลิศ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

🏆การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020/2021)🏆

จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

🥇รางวัลชนะเลิศ🥇ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาชิกประกอบด้วย
📌สาริสา ชุติณบดินทร์
📌ปวีณาจิรัสย์ นักเทศน์
📌ธนาภรณ์ วัฒนานนท์

ขอแสดงความยินดี🎉🎉