ประกาศ

โจทย์คำถาม การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดได้ที่ Moot Court Competiton 2021 – Question