ประกาศ

ประกาศผลคะแนน “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ผู้สมัครการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขล่าสุด 30 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น.)

ประกาศผลคะแนน “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ผู้สมัครการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

(แก้ไขล่าสุด 30 ต.ค. 63 เวลา 14.00 น.)

หมายเหตุ

  • “อันดับ” เรียงตามลำดับคะแนน/กรณีเท่ากัน เรียงตามหมายเลขทีม
  • เฉพาะทีมที่ส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (Memo) ให้คณะกรรมการแข่งขันฯ
  • ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1-16 จะได้ผ่านเข้าแข่งขันในรอบแถลงการณ์ด้วยวาจาฯ รอบคัดเลือก (วันพฤหัสบดีที่ 5 และศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63) โดยจะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบและผลการจับคู่ให้ทราบในลำดับต่อไป (เนื่องจากทีมที่ได้คะแนนเท่ากันในอันดับ 16 มีสองทีม)
  • ดาวน์โหลดผลคะแนน (pdf) ได้ที่ ประกาศผลคะแนน สรุปย่อคำแถลงการณ์ – แก้ไขล่าสุด