ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ผลคะแนน การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรองชนะเลิศ

หมายเหตุ

  • ผลคะแนนเรียงตามลำดับการแข่งขัน
  • คะแนนกรรมการแต่ละคน เต็ม 100 คะแนน (รวม 300 คะแนนต่อผู้เข้าแข่งขัน)
  • คะแนนรวมต่อทีม 600 คะแนน

📌วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คู่ที่ 1

  • ทีม 17 ธนษภณ สมนึก/วิริยะ ก้องศิริวงศ์/ธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน (โจทก์) คะแนนโจทก์ที่ 1 =282/ คะแนนโจทก์ที่ 2 = 292 รวม 574
  • ทีม 12 สืบสกุล ผลาพงศ์/วิชญาพร คล้ายสุบรรณ/สุนันทา เมืองจันทร์ (จำเลย) คะแนนจำเลยที่ 1 = 289 / คะแนนจำเลยที่ 2 = 285 รวม 574

📌วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คู่ที่ 2

  • ทีม 17 จิรภัทร ชนะสิทธิ์/เชาวสุ วุฒิเกตุ/นันทรัตน์ ขำตรี (โจทก์) คะแนนโจทก์ที่ 1 = 284 / คะแนนโจทก์ที่ 2 = 293 รวม 577
  • ทีม 12 วรโชติ ย่องลั่น/กฤษณพงษ์สมบูรณ์สุข (จำเลย) คะแนนจำเลยที่ 1 = 282 / คะแนนจำเลยที่ 2 = 276 รวม 558

เนื่องจากทีมที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 2 มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีม และตามกติการการแข่งขัน ได้กำหนดให้คณะกรรมการตัดสินฯ รอบรองชนะเลิศ เป็นผู้ชี้ขาด โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากคะแนนดิบของกรรมการแต่ละคนว่าให้ทีมใดชนะ ซึ่งทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 17 (ธนษภณ สมนึก/วิริยะ ก้องศิริวงศ์/ธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน) โดยได้คะแนน 2 ต่อ 1 (จากกรรมการ 3 คน)