ประกาศ

ตัวอย่างสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ของทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5-7

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • โจทย์คำถาม ดาวน์โหลด CLICK
  • สรุปย่อคำแถลงการณ์ (โจทก์) ดาวน์โหลด CLICK
  • สรุปย่อคำแถลงการณ์ (จำเลย) ดาวน์โหลด CLICK

ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • โจทย์คำถาม ดาวน์โหลด CLICK
  • โจทย์คำถาม (แก้ไข) CLICK
  • สรุปย่อคำแถลงการณ์ (โจทก์) ดาวน์โหลด CLICK
  • สรุปย่อคำแถลงการณ์ (จำเลย) ดาวน์โหลด CLICK

ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • โจทย์คำถาม ดาวน์โหลด CLICK
  • สรุปย่อคำแถลงการณ์ (โจทก์) ดาวน์โหลด CLICK
  • สรุปย่อคำแถลงการณ์ (จำเลย) ดาวน์โหลด CLICK