ประกาศ

กำหนดการปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

กำหนดการปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot Court Competition Academic Year 2021)

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางระบบ Cisco Webex Meetings เวลา 08.30-12.00 น.

08.30 – 09.15 น. – เปิดระบบ Cisco Webex Meetings / ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียนฯ

09.15 – 09.30 น. – พิธีเปิด โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน

09.30 – 09.45 น.  – บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ในการแข่งขัน” โดย อาจารย์ ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ

09.45 – 10.15 น.  –  บรรยายหัวข้อ “สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo)” โดย อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

10.15 – 11.00 น.  – บรรยายหัวข้อ “กฎกติกาในการแข่งขัน” และ “ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน” โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอาจารย์กิตติภพ วังคำ

11.00 – 11.15 น.  – บรรยายหัวข้อ “ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขันสำหรับการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์” โดย อาจารย์ ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ

11.015 – 12.00 น.  – ผู้เข้าแข่งขันสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัย / แจกโจทย์คำถามในการแข่งขัน

หมายเหตุ : จะมีการส่งลิงก์เข้าร่วมปฐมนิเทศให้ผู้เข้าแข่งขันภายในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. กรณีไม่ได้รับ ให้ติดต่อทางข้อความ Facebook Page: ศูนย์นิติศาสตร์ฯ