ข่าวสารและกิจกรรม

[Moot Court Competition History] การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554ได้จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 โดยใช้ชื่อว่า “การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition) ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554”

โดยได้ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก และนายทักษ์ดนัย สิทธิธางกูร

รางวัลรองชนะเลิศ นายกมลชัย เวทีบูรณะ และนางสาวอัญธิชา  จิระถาวรฤกษ์

รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่

ทีมที่ 1 นายปรัชญ์  คุปพิทยานันท์ และนางสาวมัลลิกา  หุนตระนี

ทีมที่ 2 นายพีรพันธุ์ ปิยธำรงรัตน์ และนายศุภกรณ์ จิตติมาพร