ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการแถลงแนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแถลงแนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต