ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2564

⭐️⭐️ขอเชิญนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2564⭐️⭐️

📆วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
🕘เวลา 9.30-16.30 น.
ทางระบบ Cisco Webex Events (เปิดระบบตั้งแต่ 9.00 น.)

📌กิจกรรม
– ชมวีดีทัศน์แนะนำคณะนิติศาสตร์
– แนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
– กล่าวปาฐกถาแก่นักศึกษาใหม่ โดยคุณธวัช ดำสอาด ทนายความและหุ้นส่วน Tilleke & Gibbins
– แนะนำการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
– นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
– ผู้ปกครองนักศึกษา พบคณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetQgWwnQBPVVGF1CTnC3mn8bgZ3EwNmefFXQ-BQhNLsOKk_Q/viewform?usp=sf_link

📌หมายเหตุ :
– จะแจ้งลิงก์ในการเข้าระบบ Cisco Webex Events ทางอีเมลที่นักศึกษาลงทะเบียน
– สามารถศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Cisco Webex ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=f12TUxNMpGQ
–  ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศได้ที่ กำหนดการปฐมนิเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
– โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ถึงวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง