ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2564

⭐️⭐️ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2564⭐️⭐️

📆วันจันทร์ที่ 2 ถึงพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
🕘เวลา 9.00-16.30 น.
ทางระบบ Cisco Webex Events (เปิดระบบตั้งแต่ 8.30 น.)

📌กิจกรรม
– แนะนำการขอโควตารายวิชา การลงทะเบียนเรียน การเรียนและการสอบออนไลน์
– แนะนำกิจกรรมคณะนิติศาสตร์และกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา
– Health & Wellness
– แนะแนวการเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4
– แนะแนววิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม วิชาชีพในภาคเอกชน วิชาชีพในภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร
– บรรยาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา และกฎหมายระหว่างประเทศ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5AM80RF3fsVrTZbhwHlff2wVstpKdVmGNxC1S23qhuWC0Q/viewform?usp=sf_link

📌หมายเหตุ :
– จะแจ้งลิงก์ในการเข้าระบบ Cisco Webex Events ทางอีเมลที่นักศึกษาลงทะเบียน
– สามารถศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Cisco Webex ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=f12TUxNMpGQ
– กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานในแต่ละวัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง