ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ศูนย์รังสิตเข้าร่วมฟังการ “แนะนำการขอโควตารายวิชา” จัดโดย คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ก.น.)

ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รหัส 2564) เข้าร่วมฟังการแนะนำการขอโควตารายวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมขอโควตารายวิชาในภาค 1 ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00-12.00 น.
ทางระบบ Cisco Webex Meetings

ลิงก์สำหรับเข้าฟัง
https://bit.ly/3zouu3Z
Meeting number: 170 742 8949
Password: 1234

สามารถศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Cisco Webex ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=f12TUxNMpGQ