ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์