ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง